NIL Monitor

neprenehno spremljanje delovanja omrežja (24×7)

operativni nadzor omrežja od ponedeljka do sobote od 6h do 22h

merjenje maksimalne prepustnosti in spremljanje razpoložljivosti komunikacijskih povezav in beleženje odstopanj od vrednosti, dogovorjenih s ponudnikom internetnih storitev

spremljanje trenutnih obremenitev komunikacijskih povezav

spremljanje zakasnitev ter izgub paketov na komunikacijskih povezavah

spremljanje razpoložljivosti uporabniških aplikacij in beleženje odstopanj od načrtovanih vrednosti

grafični prikaz različnih vrst prometa

spremljanje vitalnih parametrov omrežnih naprav

grafični prikaz stanja omrežja na zemljevidu Slovenije

spremljanje statistike odpovedi in ponovnih zagonov omrežnih naprav

dnevno shranjevanje konfiguracij omrežnih naprav in beleženje sprememb

redno arhiviranje vseh izmerjenih podatkov

izdelava periodičnih poročil za tehnične strokovnjake in vodstvo

oddaljen dostop stranke do nadzornega sistema

Kakšna je maksimalna prepustnost vaših omrežnih povezav?

Z uporabo namenske opreme (agenti na oddaljenih lokacijah in strežnik NIL BwMonitor na centralni lokaciji) NIL Monitor meri maksimalno prepustnost komunikacijskih povezav. Pri tem komunikacija oddaljenih lokacij s centralno lokacijo stranke ni v ničemer ovirana. NIL Monitor zazna in zabeleži vsa odstopanja izmerjenih parametrov od vrednosti, dogovorjenih s ponudnikom internetnih storitev (odstopanja od SLA – Service Level Agreement).

Kakšni sta odzivnost in razpoložljivost vašega omrežja?

NIL Monitor zagotavlja natančne meritve odzivnosti in razpoložljivosti komunikacijskih povezav. Pridobljeni rezultati, ki upoštevajo tudi nerazpoložljivost povezav v času vzdrževanja omrežja (t.i. servisna okna), omogočajo stranki boljši nadzor (SLM – Service Level Management) nad kakovostjo ponudnika internetnih storitev ter ugotavljanje odstopanj od dogovorjenih vrednosti (odstopanja od SLA – Service Level Agreement).

Kako zanesljivo delujejo vaše aplikacije?

NIL Monitor zagotavlja nenehno spremljanje delovanja aplikacij, ki so potrebne za nemoten poslovni proces. Z uporabo agentov na oddaljenih lokacijah NIL Monitor pridobiva podatke o dostopnosti in odzivnosti aplikacij in odkriva napake, še predno bi jih zaznali končni uporabniki z oddaljenih lokacij.

Zakaj izbrati NIL Monitor?

Storitev NIL Monitor omogoča odkrivanje težav in napak, še preden bi le-te lahko povzročile večje motnje ali celo odpoved, kar bistveno pripomore k neprekinjeni razpoložljivosti celotne informacijsko-komunikacijske infrastrukture. Stranka je o rezultatih meritev in morebitnih ugotovljenih odklonih redno obveščena.

NIL Monitor strankam prinaša naslednje prednosti:

večjo razpoložljivost in učinkovitost omrežja in njegovih storitev brez dodatnih vlaganj v opremo in kadre

spremljanje SLA-parametrov ponudnika internetnih storitev in s tem boljši nadzor

celovit vpogled v delovanje omrežja in njegovo uporabo ter s tem upravičenost preteklih in prihodnjih investicij

celovit nadzor nad delovanjem aplikacij

Kontakt

Leave a Reply