OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE, ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

Celotna Obina Rogaška Slatina se kot vsa leta doslej, tudi tokrat vkljuuje v vseslovensko akcijo pomladanskega urejanja okolja, v okviru katere je organiziran tudi odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Obina bo v sodelovanju z OKP javnim podjetjem za komunalne storitve, krajevnimi skupnostmi, društvi in drugimi organizacijami usklajevala aktivnosti za pripravo in izvedbo projekta. Vse obane, podjetja, zavode, društva in druge organizacije pozivamo, da se ob upoštevanju navodil aktivno vkljuijo v izvedbo akcije ter s tem dajo svoj prispevek za isto in urejeno okolje.

IZ VSEH ULIC V MESTU ROGAŠKA SLATINA IN NASELIJ, kjer se komunali odpadki pobirajo v rednem tedenskem odvozu, bo odvoz kosovnih odpadkov organiziran v asuod 10. do 14. marca 2008, po razporedu, ki je zapisan na hrbtni strani tega obvestila. Predmete pripravite na odjemno mesto en dan pred datumom, ki je doloen za odvoz. Seznam odvozov je objavljen tudi v lokalnem asopisu Rogaške novice (7.3.2008), na kabelski TV, na spletni straniObine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si (pod obvestila) in podan bo tudi preko lokalne radijske postaje Štajerski val.

IZ NASELIJ IZVEN MESTA ROGAŠKA SLATINA, kjer se komunalni odpadki pobirajo v kontejnerskem odvozu, bo potekal odvoz kosovnih odpadkov 25. marca 2008. Kosovne odpadke odlagajte ob namešenih zabojnikih. Odpeljan bo le tisti kosovni odpad, ki bo ob zabojnikih pripravljen en dan pred odvozom 25. marca 2008.

POMEMBNO OBVESTILO

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodi in se ne odvaa izrabljenih motornih vozil (stari avtomobili, motorji…) in avtogum. ZATO TEH PREDMETOV NE ODLAGAJTE OB ALI V ZABOJNIKE.

Za zaselke in vasi, ki nimajo namešenih zabojnikov ali pa so le-ti bolj oddaljeni, bodo v asu akcije na razpolago dodatni zabojniki. Dostava le teh na doloeno lokacijo in brezplaen odvoz bosta izvršen na osnovi naroila pri Javnem podjetju OKP. Brezplana tel. številka: 080–12-09.

Kontaktne osebe v asu akcije:

g. Ciril Šket (voznik), tel. št. 051/388-651

g. Miro ebular (voznik), tel. št. 051/388-665

V asu akcije bo posebna pozornost namenjena:

odvozu vseh neuporabnih predmetov iz gospodinjstev in tistih, ki so odvreni v naravno okolje,

urejanju okolice hiš, stanovanjskih blokov, trgovin, športnih terenov, gostinskih objektov, kulturnih spomenikov in drugih tovrstnih objektov, avtobusnih in elezniških postajališ, skratka vseh okolij v obini,

urejanju nabreij vodotokov in ribnikov,

urejanju dvoriš podjetij ter njihovega okolja, neglede na lastništvo.

Da bi akcijo lahko uspešno izpeljali ter zagotovili racionalno rabo razpololjive mehanizacije, prosimo za dosledno upoštevanje sledeega:

predmete pripravite na odjemno mesto en dan pred datumom, ki je doloen za kamionski odvoz,

predmeti za odvoz se pripravijo na vidno mesto, do njih mora biti omogoen dovoz s kamionom,

kovinski predmeti naj bodo loeni od vseh ostalih odpadkov.

Obanom, ki bodo v asu akcije sami pripeljali odpadke na deponijo v Tuncovec, deponiranje odpadkov ne bo zaraunano.

RAZPORED ODVOZOV KOSOVNIH ODPADKOV IZ ULIC V MESTU ROGAŠKA SLATINA

ulica

Leave a Reply